Aktualności

Wybór oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego

Gdańsk, dnia 8 marca 2016 r.
PROTOKÓŁ
z dokonania wyboru oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego zadań/projektów w części finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Do upływu składania ofert, tj. do dnia 07 marca 2016 r. do godz.15.00. złożono następujące oferty:

1. Oferta nr 1. KONTAFIN Sp. z o.o. 08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 37/41
Cena ofertowa:
Projekt 1. „ŻYĆ RAZEM – CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB Z AUTYZMEM”: 4428,00 zł (cztery tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych)
Projekt 2. „ŻYĆ RAZEM-wsparcie osób z autyzmem w placówkach województwa pomorskiego”: 4428,00 zł (cztery tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych)

2. Oferta nr 2. Biuro Konsultingowe ‘Adviser”- Jan Łazor, ul. Żółta 10A, lok. 18; 10-140 Olsztyn
Cena ofertowa: 1950,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych)
Projekt 1. „ŻYĆ RAZEM – CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB Z AUTYZMEM”:
Projekt 2. „ŻYĆ RAZEM-wsparcie osób z autyzmem w placówkach województwa pomorskiego”:
1950,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych)

3. Oferta nr 3. Biuro Biegłego Rewidenta Danuta Jaworowska, 19-400 Olecko ul. Składowa 10
Cena ofertowa:
Projekt 1. „ŻYĆ RAZEM – CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB Z AUTYZMEM”: 3997,50 zł(trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 50/100)
Projekt 2. „ŻYĆ RAZEM-wsparcie osób z autyzmem w placówkach województwa pomorskiego”:
3997,50zł (trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 50/100)

4. Oferta nr 4 Audyt i Doradztwo Konrad Romanowski Biegły Rewident, ul. Handlowa 6, 05-120 Legionowo
Cena ofertowa:
Projekt 1. „ŻYĆ RAZEM – CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB Z AUTYZMEM”: 2337,00 zł (dwa tysiące trzysta trzydzieści siedem złotych)
Projekt 2. „ŻYĆ RAZEM-wsparcie osób z autyzmem w placówkach województwa pomorskiego”:
2337,00 zł (dwa tysiące trzysta trzydzieści siedem złotych)

5. Oferta nr 5. Ground Frost Euroin Audyt Sp z o.o., 03-731 Warszawa, ul. Targowa 20A
Cena ofertowa:
Projekt 1. „ŻYĆ RAZEM – CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB Z AUTYZMEM”: 8610,00 zł (osiem tysięcy sześćset dziesięć złotych)
Projekt 2. „ŻYĆ RAZEM-wsparcie osób z autyzmem w placówkach województwa pomorskiego”: 6150,00 zł (sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych)

Na podstawie oceny i porównania złożonych ofert wybrano ofertę złożoną przez firmę:
Biuro Konsultingowe ‘Adviser”- Jan Łazor, ul. Żółta 10A, lok. 18; 10-140 Olsztyn

Małgorzata Rybicka – przewodnicząca SPOA Gdańsk ……………………………………
Wioleta Umławska – wiceprzewodnicząca SPOA Gdańsk ………………………………
Alicja Naruszewicz – Główny księgowy …………………………………………………

Podziel się

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ