Aktualności

Zawarliśmy umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację dwóch projektów

W ramach Konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym otrzymało wsparcie na działalność rehabilitacyjną, która ukierunkowana jest na osoby ze spektrum autyzmu w dwóch projektach na łączną kwotę dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 3 708 438,43 zł. Przewodnicząca Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym pani Małgorzata Rybicka oraz sekretarz Stowarzyszenia pan Kacper Ptaszek podpisali w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku 12 maja 2022 r. umowy z PFRON na ich realizację.

Projekt pierwszy pn. „Wspólnota Domowa dla Dorosłych Osób z autyzmem im. Arama Rybickiego -szansą na godne życie”  ma za zadanie rozwijanie niezbędnych umiejętności do niezależnego codziennego funkcjonowania, prowadzenia ze wsparciem gospodarstwa domowego w małej specjalistycznej formie mieszkalnictwa. Dotyczy typu projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła). Całkowita wartość zadania wynosi 1.220.512,00 zł, w tym wartość dofinansowania z PFRON to 1.208.306,88 zł. Termin projektu od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2025 r.

Celem projektu drugiego pn. „ŻYĆ RAZEM – Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób z Autyzmem” jest nabycie umiejętności i kompetencji społeczno-zawodowych niezbędnych do osiągniecia maksymalnie samodzielnego funkcjonowania poprzez rehabilitacje społeczną i zawodową. Termin projektu  od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2025 r. Całkowita wartość zadania wynosi 2.525.385,40 zł, w tym wartość dofinansowania z PFRON to 2.500.131,55 zł.

 

Zdjęcia z zawarcia umowy z PFRON: od prawej Małgorzata Rybicka przewodnicząca Stowarzyszenia oraz Kacper Ptaszek – sekretarz Stowarzyszenia, po lewej stronie Dariusz Majorek – dyrektor PFRON Oddział Pomorski.

 

 

 

 

 

 

Podziel się

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ