Aktualności

Zrozumieć Autyzm

7 sierpnia 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku została podpisana umowa pomiędzy Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej, reprezentowanym przez prezesa Marka Zagórskiego – a Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, które reprezentowali  Małgorzata Rybicka – przewodnicząca oraz Leszek Bartoszewski – koordynator programu. Patronat nad nim objął marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Podpisanie umowy jest równoznaczne z rozpoczęciem realizacji projektu, którego pełna nazwa to Program Pomocy Osobom z Terenów Wiejskich Dotkniętych Autyzmem oraz Ich Rodzinom „Zrozumieć Autyzm”.

Realizacja programu zaczęła się w województwie pomorskim. Docelowo, w 2013 r., dołączą do niego kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie.

Celem programu „Zrozumieć Autyzm” jest m.in. rozpoznanie potrzeb leczniczo-terapeutycznych, edukacyjnych i socjalnych osób autystycznych, pomoc terapeutyczna, szkolenia dla osób i środowisk zaangażowanych w pracę z takimi osobami, a także budowanie systemu wolontariatu i partnerstwa na rzecz pomocy osobom autystycznym oraz ich rehabilitacji i aktywizacji zawodowej. Program będzie również upowszechniać wiedzę o autyzmie i problemach z nim związanych.

Zobacz więcej:

http://efrwp.pl/element/Program-Zrozumiec-autyzm

http://urzad.pomorskie.eu/pl/aktualnosci/2012/program_zrozumiec_autyzm

http://www.teletronik.tv/index.php/wydarzenia,5069

http://www.gazeta.razem.pl/index.php?id=2&t=1&page=39653

Podziel się

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ