Blog

KONKURS

Projekt na oznakowanie poprawiające bezpieczeństwo niepełnosprawnego rowerzysty

Wszystkich grafików oraz pasjonatów projektowania zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez działające na terenie Trójmiasta Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

CELE KONKURSU:
Projekt ma na celu stworzenie oznakowania na rowery, ale także inne proste pojazdy (np. hulajnogi, wrotki, itp.) obsługiwane przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem.

Opisywana grupa docelowa to osoby obsługujące rowery i inne pojazdy samodzielnie, sprawnie, jednak wykazujące również zachowania, które mogą być oceniane jako zakłócające płynność ruchu na ścieżce rowerowej bądź chodniku, np. nagłe zatrzymania czy niesygnalizowane zbaczanie z toru jazdy.

Pragniemy, by dzięki dodatkowemu oznakowaniu, niepełnosprawni mogli poruszać się po chodnikach oraz ścieżkach rowerowych bezpiecznie, byli bardziej widoczni, a jednocześnie aby owo oznakowanie nie było dla nich stygmatyzujące; aby znaczek zwracał uwagę i skłaniał innych uczestników ruchu do większej ostrożności. Chcemy również, by osoby z niepełnosprawnością intelektualną były postrzegane jako pełnoprawni, chociaż posiadający specyficzne potrzeby, uczestnicy ruchu.

Dotychczas nie powstały projekty plakietek, znaczków czy choćby piktogramów wskazujących na niepełnosprawność intelektualną – niepełnosprawność kojarzona jest głównie z tą w sferze poruszania się (osoby na wózkach inwalidzkich) lub działania narządów zmysłów (osoby niewidome/niesłyszące).

NAGRODY:                           

 • Wdrożenie do produkcji zwycięskiego projektu wyłonionego przez Jury.
 • Nagroda pieniężna w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) z tytułu przekazania autorskich praw majątkowych do projektu.

 

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy

REGULAMIN

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku ogłasza nabór kandydatów na stanowisko asystentów dorosłych osób z autyzmem.

Miejsce pracy: Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku.

Kandydatem na stanowisko może być osoba, która spełnia następujące niezbędne wymagania:

 • posiada wykształcenie wyższe na kierunku psychologia, pedagogika ewentualnie terapeuta  zajęciowy lub pielęgniarz psychiatryczny
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 • posiada doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Curriculum vitae i list motywacyjny,
 • Kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 • Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,
 • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
 • Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe,
 • Opinia o pracy, bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia 18 września 2017 r. tj. poniedziałek do godziny 14.00 w biurze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku przy ul. Plac Wybickiego 18 lub przesłać na adres e-mail: autyzm@spoa.org.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (58) 557-53-41.lub 502-14-83-82

 

 

Serdecznie zapraszamy rodziców i opiekunów dzieci z autyzmem,
na bezpłatne szkolenie ,,DZIECKO Z AUTYZMEM-ABC TEORII I PRAKTYKI’’. Szkolenie odbędzie się w najbliższą sobotę tj. 30 września w godz. 9.00.-15.00. na terenie Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku -Przymorze przy ul. Dąbrowszczaków 28
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do czwartku 28 września do godz. 14.00 pod nr tel.: 58 557 53 41 lub mailowo: autyzm@spoa.org.pl

Szkolenie finansowane jest przez Stowarzyszenie. Uczestnicy ponoszą koszt opłaty rejestracyjnej w wysokości 20,00 zł (dwadzieścia złotych).

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym – BANK PKO BP S.A. II o/Gdańsk nr 88 1020  1811  0000  0002  0072  0474

PROGRAM SZKOLENIA:
A.
1. Wstęp
2. Co to jest autyzm.
-Triada zaburzeń
-Charakterystyka dziecka z autyzmem
– Po co rozwijać deficytowe umiejętności takie jak: patrzenie na osoby, zabawę, wskazywanie palcem, komunikację
– Co robić po otrzymaniu diagnozy? Jaki rodzaj terapii wybrać? My proponujemy terapię behawioralną.
Część warsztatowa
B.
1. Cele terapii:
– rozwijanie deficytowych umiejętności (mowa/komunikacja, zabawa, umiejętności społeczne, kontakt wzrokowy, dzielenie się uwagą, samodzielność…)
– redukowanie niepożądanych zachowań (kontrola stymulacji, trudnych zachowań)
– generalizacja nabytych umiejętności
Część warsztatowa
C.
1.Jak pracować z dzieckiem autystycznym?
Wykorzystanie planów aktywności, wzmocnień, kontraktów,
Część warsztatowa

Serdecznie zapraszamy do udziału

 

Grupa GPEC urządziła ogród we Wspólnocie Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego

W ramach programu wolontariatu pracowników Grupy GPEC, 15 wolontariuszy w jeden dzień zmieniło nie do poznania teren wokół Wspólnoty Domowej. 

Grupa GPEC od lat prowadzi projekty na rzecz społeczności lokalnych na  Pomorzu – remontuje place zabaw, pomaga domom dziecka i dba o najbliższe otoczenie. Dotychczas pracownikom firmy udało się zrealizować 50 projektów, m.in. w Gdańsku, Tczewie i Starogardzie Gdańskim oraz ich okolicach.

Tym razem ochotnicy z firmy zagospodarowali tereny zielone wokół Wspólnoty Domowej. Firma ufundowała 278 krzewów, 5 drzew, 2 worki trawy, 2 skrzynki z kwiatami oraz 6 wywrotek czarnoziemu. Posłużyły one do stworzenia przytulnego zielonego terenu, gdzie mieszkańcy domu będą mogli odpoczywać i miło spędzać wolny czas.

5 sierpnia wolontariusze pracowali intensywnie od samego rana i w tym czasie m.in. przygotowali ziemię do posadzenia w niej trawy, zasadzili  krzewy i drzewa, posiali trawę oraz rozstawili skrzynki z kwiatami.

Efekty ich pracy można już podziwiać na żywo.

IMG_3195IMG_3142gpec2

Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku zaprasza na wernisaż wystawy prac Martyny Złotej  „Barwne, wyraziste, nieoczywiste……..”
Wernisaż odbędzie się 14 czerwca o godz.17. 00 w Klubie Osiedlowym Bolek i Lolek w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 57.
Wystawę będzie można obejrzeć w terminie od 15 do 22 czerwca w dni powszednie w godzinach 10.00-18.00.

Martyna Złota ma 24 lata. Twórczość plastyczna jest ulubioną formą jej ekspresji i spędzania wolnego czasu. Młoda artystka stosuje kredki pastele, farby i rysik. W jej pięknych pracach inspirowanych dziełami mistrzów , ilustracjami książek oraz fotografiami , pojawiają się postacie ludzi ,zwierząt i pejzaże. Coraz częściej portretuje ludzkie twarze. Jej indywidualny styl wyróżnia  się  wyrazistą kreską, zdecydowanymi barwami i bardzo oryginalnym przekształceniem obserwowanej rzeczywistości.
Martyna jest laureatką wielu regionalnych i ogólnopolskich  konkursów plastycznych.

Serdecznie zapraszamy

Zapraszamy na Mszę Św.dla osób z autyzmem, ich rodzin i przyjaciół, która zostanie odprawiona w niedzielę 28 maja o godz. 14.30. w kościele Św. Brata Alberta, ul. Olsztyńska 2.   W czasie Mszy, którą odprawi ksiądz Paweł Pieper, dwóch  naszych  uczniów przystąpi do Pierwszej Komunii Świętej.

 

Z pozdrowieniami

Małgorzata Rybicka

przewodnicząca Stowarzyszenia

 • 1
 • 2

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ