Aktualności

Przebieg spotkania z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Ministrem Pawłem Wdówikiem z sygnatariuszami Apelu

Publikujemy informację  na temat przebiegu  spotkania Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych  z sygnatariuszami Apelu  w sprawie uwzględnienia potrzeb osób ze spektrum autyzmu w systemie orzekania o niepełnosprawności i specjalnych potrzebach edukacyjnych. Spotkanie odbyło się  28.01.2021 r. w związku z niepokojem, jaki wywołały wypowiedzi  Min. Wdówika  na temat  planów zmian w systemie orzekania oraz  zawyżonej liczby osób z Zespołem Aspergera.

Przebieg spotkania sygnatariuszy Apelu z Min. Wdówikiem: Spotkanie z Ministrem Pawłem Wdówikiem 28_01_2021

Apel jest wynikiem zaniepokojenia  środowiska naukowców,  rodziców osób ze spektrum autyzmu oraz profesjonalistów udzielających im  codziennego wsparcia, zapowiadanymi przez Min. Pawła Wdówika  zmianami  legislacyjnymi, których skutkiem może być znaczne pogorszenie sytuacji osób z Zespołem Aspergera.  Apel w tej sprawie podpisało ok. 2500 osób, po czym zakończono zbieranie podpisów w związku ze spotkaniem na które Minister zaprosił przedstawicieli sygnatariuszy.

Treść Apelu: Stanowisko w sprawie wypowiedzi wiceministra P. Wdowika

Zachęcamy do śledzenia informacji przekazywanych przez Ministerstwo lub inne agendy rządowe w odniesieniu do projektowanych zmian w systemie orzeczniczym oraz edukacji osób ze spektrum autyzmu, a także kierowania pytań i rekomendacji bezpośrednio do odpowiednich instytucji rządowych.

Podziel się

ZMIEŃ ŚWIAT DZIECI I DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM. ZMIEŃ SWÓJ ŚWIAT - POMÓŻ